kód názov tovarová skupina pozícia množstvo 1 množstvo 2
5592-22-1021 Drážkovaný unášač Náhon náprav 55 2 0 ukáž nákres ks